Hva er karriereveiledning?

I denne introduksjonsvideoen vil du få en oversikt over hva karriereveiledning, er og hvordan du kan benytte deg av det. I tillegg får du ta del i sentrale refleksjoner knyttet til karriereveiledning som vi håper kan inspirere deg.
 
 Definisjon på karriereveiledning
 
"Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.
 

Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor.
 

Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser".
 
Referanse: https://www.kompetansenorge.no/Karriereveiledning/Hva-er-karriereveiledning/
 

Hva er karriereveiledning?

Already enrolled?
Sign in to continue learning.